Voorwaardes

VOORWAARDES

Zorgboerderij Bosserhof

Om deel te nemen aan de dagverzorging is een indicatie nodig. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor dagbesteding, kunt u contact opnemen met de gemeente of met ons.

WMO-platform Nederweert kl

WMO-platform Nederweert

Met ingang van 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de organisatie en financiering van de dagopvang voor zeer kwetsbare groepen mensen. Zorgboerderijen spelen hierin een belangrijke rol, want zij bieden een zinvolle en prettige dagbesteding aan in een landelijke omgeving. De opvang heeft meer effecten, zo kan bijvoorbeeld de mantelzorger van mensen met zorg even ontlast worden en zich weer opladen.

Wij zijn een dagbesteding voor ouderen en ouderen met dementie, onze dagbesteding is helaas niet geschikt voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. Daarnaast is het voor de veiligheid van onze medewerkers en vrijwilligers van belang dat de deelnemer zelf in en uit een personenauto kan stappen.

Neem gerust contact op met Zorgboerderij Bosserhof om na te gaan of u in aanmerking komt voor dagbesteding.