De Vlinderpaât

De Vlinderpaât is een pad vanaf het centrum van Nederweert naar de vlindertuin van de zorgboerderij Bosserhof. Langs het pad zijn vlinderstruiken geplant in het openbare groen van de gemeente, bij appartementencomplexen van de Bouwvereniging Nederweert en bij particulieren in de tuin.

Meer informatie op Vlinderpaât Website

De eigenaren stellen deze vlindertuin open vanaf zondag 4 juli 2021 t/m 3 oktober 2021 elke eerste zondag van de maand van 10:00 uur tot 12:30 uur of op afspraak via mail Vlinderpaât Nederweert.

Meer informatie op Vlinderpaât Website

De vlindertuin

In de vlindertuin is een kast gemaakt waarin de rupsen van de koninginnenpage geplaatst worden. Na het verpoppen mogen de deelnemers van de zorgboerderij de koninginnenpage in de vlindertuin plaatsen. Het is inspirerend te zien, hoeveel vreugde deze mensen hieraan ontlenen. Bij een bezoek aan de  Bosserhof door Lei Reemers en Truus van Gog ontstond het idee om de Vlinderpaât aan te leggen naar deze vlindertuin.

Het pad is in eerste plaats bedoeld om de  bewoners van het zorgcentrum St. Joseph en senioren van de appartementen-complexen (andere wandelaars zijn natuurlijk ook van harte welkom) te laten genieten. Genieten van een pad waarlangs veel vlinderminnende planten staan, naar de  feeërieke tuin van Bosserhof.

Startpunten

Vlinderpad

De Vlinderpaât heeft twee startpunten, te weten het zorgcentrum St. Joseph en de Antoniusveste aan het Sint Antoniusplein. Het pad is gemarkeerd met bordjes waarop een vlinder te zien is. De lengte van de Vlinderpaât is circa 3 kilometer. Langs de Vlinderpaât zijn diverse Buddleja’s oftewel vlinderstruiken geplant, hieruit haalt de vlinder zijn nectar. Er zijn verschillende kleuren Buddleja’s zoals paars, blauw, wit, geel, en rose. En er zijn lage halfhoge en hoge vlinderstruiken. Andere interessante nectarplanten zijn ijzerhart, beemdkroon, sleutelbloem, damastbloem, herfstaster en Koninginnekruid. De vlinder, bijvoorbeeld de koninginnenpage, houdt van venkel en legt daarop zijn eitjes. De rups voedt zich ook met deze venkel, zo heeft iedere vlinder zijn eigen favoriete plant, de zogenaamde waardplant.

 

Vlinderactiviteiten

De Vlinderpaât past overigens perfect in de vlinderactiviteiten die in de gemeente Nederweert plaatsvinden. Bijvoorbeeld “De Vlinderwerkgroep Nederweert”; inventariseert al vele jaren de vlinderpopulatie in de gemeente. Deze data gaan naar de Vlinderstichting voor wetenschappelijk gebruik. Dit werk wordt in de zomer verricht door vrijwilligers, die in de winter geschikte biotopen voor zeldzame vlindersoorten creëren. In Nederweert komen circa 25 soorten dagvlinders voor, zoals citroentje, landkaartje, dagpauwoog en icarusblauwtje, daarnaast ook de zeldzame kleine ijsvogelvlinder. Ook op de eigendommen van Het Limburgs Landschap; Staatsbosbeheer en Natuurmomenten worden in overleg met deze natuurorganisaties allerlei activiteiten ten behoeve van de vlinderpopulatie uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan de Groote Peel, Sarsven en de Banen en het Weerterbos.