Bosserhof

DOELSTELLING- MISSIE – VISIE – KLACHTENPROCEDURE

Zorgboerderij Bosserhof

DOELSTELLING

Bosserhof zet de deelnemer en zijn of haar persoonlijke zorgvraag centraal. Er wordt dan ook veel tijd besteed aan persoonlijke aandacht. Op Bosserhof mag je zijn zoals je bent. Er wordt door een competent team continu zorg op maat geboden. Door zowel binnen als buiten samen bezig te zijn stimuleren we de sociale contacten. Gewoon genieten van een kopje koffie met iets lekkers erbij, een gezellig praatje, en altijd samen aan tafel voor een gezonde gevarieerde warme maaltijd. Iets wat voor velen van ons behoort tot de normale dagelijkse gang van zaken maar wat

voor onze deelnemers juist erg belangrijk is en wat als heel fijn wordt ervaren.
Er worden elke dag activiteiten georganiseerd zoals samen een spel spelen, een kaartje leggen, knutselen of een gezellige muziekmiddag.

De enorme tuin, de boomgaard, de vele dieren en de ruime goed begaanbare wandelpaden nodigen uit om te wandelen. Als het weer het toelaat zijn we dan ook vaak buiten te vinden. De vele banken staan garant voor rustpauzes in het zonnetje met een gezellig praatje.

MISSIE

Zorgboerderij Bosserhof streeft ernaar een toegewijde gemeenschap te zijn die met diep respect en zorgzaamheid omgaat met ouderen, waarbij we speciale aandacht hebben voor hen die geconfronteerd worden met aandoeningen zoals dementie. Onze missie is door het creëren van een warme en waardige omgeving, ouderen een betekenisvolle en vreugdevolle levensfase bieden te midden van de rust en schoonheid van onze omgeving.

VISIE

Bij Zorgboerderij Bosserhof zien we een toekomst waarin ouderen met respect en begrip worden omringd, ongeacht de uitdagingen die het ouder worden met zich meebrengt, in het bijzonder bij dementie. We streven ernaar om een haven te zijn waar ouderen de kans krijgen om hun eigenheid te behouden, ondersteund door deskundige zorg en een gemeenschap die hen koestert. We willen een plek bieden waar leven en samenzijn in alle fasen van het ouder worden als een kostbaar geschenk worden beschouwd.

KLACHTENPROCEDURE

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over Bosserhof. Een klacht is dat u aangeeft dat u ontevreden bent over hoe u behandeld wordt door Bosserhof of een medewerker van Bosserhof. Het is belangrijk dat we deze met de juiste aandacht behandelen om ons zorgaanbod te verbeteren en herhaling te voorkomen.

Wat te doen bij een klacht?

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om uw klacht kenbaar te maken. U bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid u daarvoor gebruikt.

  • U kunt de klacht bespreken met Johanna Jacobs-Donkers, maak hiervoor een afspraak zodat u uw klacht op een rustig moment kunt bespreken. Uiteraard mogen partner of vertegenwoordigers mee.
  • U kunt de klacht bespreken met de vertrouwenspersoon van Bosserhof. De gegevens van onze vertrouwenspersoon krijgt u bij de intake.
  • Komt u er nog niet aan uit dan kunt u zich melden bij Klachtenportaal Zorg. Hierbij is Bosserhof aangesloten. Dit kan door een mail te sturen naar info@klachtenportaalzorg.nl of via het klachtenformulier op www.klachtenportaalzorg.nl