Op vrijdag 11 maart was het NLdoet ‘Hommelus’ op zorgboerderij Bosserhof. Een grote dank gaat uit naar alle vrijwilligers; bedankt voor de goede hulp.

Tijdens deze dag zijn er door de vrijwilligers hommelkastjes getimmerd en is er een leeftuin aangeplant voor de solitaire bijen. Dit is een onderdeel van Stichting Bij-ZZZaak.

Onze deelnemers kunnen hiervan weer genieten tijdens het buiten zijn.